Gå till innehåll

Konferenser och seminarier

Foto: Mats Hannerz
Seminarium om skog, klimat och biologisk mångfald vid Nordiska ministerrådets sommarmöte i Ålesund. Foto: Mats Hannerz

Rollen som moderator vid konferenser och seminarier innebär att vara länken mellan deltagare och medverkande.

Jag tycker om när deltagarna får vara så aktiva som möjligt. Samspel och dialog mellan människor skapar förutsättningar för lärande. Och med nya kunskaper och insikter kommer ibland också öppenhet för att våga ompröva attityder och värderingar. Den öppenheten tror jag är en förutsättning för hållbar utveckling!