Gå till innehåll

Vad gör en facilitator?

Facilitering
Facilitatorn hjälper gruppen att skapa ett resultat som blir mer än summan av delarna.

Ordet facilitering kommer från det latinska ordet facilis eller facile som betyder ”att göra det enkelt” eller ”att underlätta”. Facilitatorns uppgift är att lotsa en grupp mot ett gemensamt mål genom att:

  • hjälpa deltagarna att tänka tillsammans,
  • underlätta lärande och skapa delaktighet,
  • synliggöra potentialen hos varje deltagare så att gruppens resultat kan bli mer än summan av delarna,
  • stimulera gruppen att ta hand om sitt mötesresultat efter mötet.

Facilitatorn ger inga svar och lösningar utan skapar förutsättningar för att gruppen ska kunna nå resultat tillsammans. En viktig del är att ta fram en ändamålsenlig mötesdesign i nära samarbete med uppdragsgivaren.

Till sin hjälp har facilitatorn:

  • kunskap och erfarenhet av vad som hjälper en grupp framåt beroende på situationen,
  • kunskap och erfarenhet av mötesmetoder som hjälper gruppen att utföra sin uppgift,
  • ett personligt ledarskap som bidrar till trygghet och hjälper gruppen nå resultat.