Gå till innehåll

Integritetspolicy

Malin von Essen AB samlar in och hanterar personuppgifter som hämtats från företagets uppdragsgivare. Dessa personuppgifter kan delas in i olika kategorier:

  1. Fakturor (referens, företagsnamn, adressuppgifter). Uppgifterna lagras i företagets molntjänst Onedrive.
  2. Verksamhetsrelaterade personuppgifter i form av deltagarlistor med namn och e-postadresser för möten och konferenser som arrangeras eller leds av Malin von Essen AB. Uppgifterna lagras i företagets molntjänst Onedrive och Exchange Online.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. Det innebär att personuppgifter i form av deltagarlistor rensas en gång om året.

Säkerhet

De personuppgifter Malin von Essen AB hanterar lagras med skydd av tvåfaktorsautentisering.

Utlämning av personuppgifter

Malin von Essen AB lämnar inte ut personuppgifter till företag och organisationer, med undantag för deltagarlistor som i vissa fall behöver delas med arrangörer/konferensanläggningar i Sverige för att möjliggöra genomförande av arrangemang (t ex produktion av namnskyltar och/eller hantering av deltagares specialkostönskemål i samband med måltider).

Dina rättigheter

- Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Malin von Essen har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till.

- Rätten att få information korrigerad. Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta malin@malinvonessen.se.

- Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade.

Om så är fallet eller om du vill ha mer information om Malin von Essen AB:s policy för behandling av personuppgifter kan du kontakta malin@malinvonessen.se.